Антикорозионни продуктиSherwin-Williams е водещ производител и доставчик на антикорозионни покрития и системи предназначени за защита от корозия на открити и закрити съоръжения и конструкции от черни и цветни метали /в т.ч. неръждаема стомана, цинк и др./ Прилагат се при изпълнение на ново строителство и ремонтни дейности в химическата, газо-добивната и нефтопреработвателната промишленост, черната и цветна металургия, целулозохартиената, текстилната, атомната промишленост, топлоенергетиката, машиностроенето, корабостроене, кораборемонт, производство на акумулатори, водни съоръжения, инфраструктурното строителство и др.
Според типа покритията се делят на:алкидни, акрилни, епоксидни, полиуретанови, органични и неорганични цинкови покрития, епоксидно-фенолни.
Според предназначението могат да бъдат класифицирани като: грундове, междинни покрития, крайни покрития(финиши), хим.устойчиви вътр. и външни покрития, високотемпературни, покрития с висока устойчивост на износване(абразия).