Acrolon C750V2

Acrolon C750V2 е двукомпонентно финишно покритие , без съдържание на изоцианати, на базата на епоксидно-акрилна система от втвърдители.

Описание на продукта