Macropoxy C400V3


Macropoxy C400V3 e двукомпонентно мултифункционално епоксидно цинк-фосфатно покритие (грунд) за защита на въглеродна стомана.

Описание на продукта