Macropoxy L 425

Macropoxy L 425 е високо-ефективен двукомпонентен епоксиден цинк - фосфатен грунд, който се използва за антикорозионна защита на повърхности и стоманени конструкции от въглеродна стомана, подготвени чрез абразивно  бластиране.

Описание на продукта