Огнезащитни продуктиНапълно сертифицирани и тествани продукти(FIRETEX), притежаващи Европейски Технически Одобрения, издадени на базата на проведени тестове и изпитвания на продуктите  в съответствие с принципите на хармонизирани европейски стандарти (ABS, Lloyd’s , DNV)
Целта на огнезащитните покрития е да удължат времето на пожароустойчивост на строителните конструкции.
Противопожарните бои представляват еднокомпонентни състави на водна основа или на основата на разтворители. Те са специално разработени за осигуряването на пасивна защита на стоманени елементи от пожар. Тяхната формула е основана на специални смоли, устойчиви на огън, комбинирани с високоефективни набъбващи пигменти и добавки, осигуряващи оптимална устойчивост на топлинно въздействие. Те са наричани също така и реактивни покрития, тъй като при пожар увеличават обема си неколкократно под въздействието на топлината и образуват дебел термозащитен пеноподобен слой.
В зависимост от предназначението си, огнезащитните бои и покрития се разделят на два основни вида: бои и покрития за осигуряване на защита от целулозен пожар, приложими за офис сгради, развлекателни и търговски центрове, спортни зали и др., и такива за защита от въглеводороден пожар за приложения в петролни рафинерии, газоразпределителни компресорни станции и др.
Изборът на огнезащитна система зависи и от това дали тя ще се нанася директно на обекта след монтаж върху вече готовата конструкция (on site) или още в самия завод при производството на елементите (off site).
Предлаганите от Sherwin-Williams огнезащитни покрития могат да се комбинират с широк кръг грундове и крайни покрития.  Крайните покрития не са задължителни, прилагат се на места, където има изискване за цвят и устойчивост на атмосферни влияния. Същите придават по-добър външен вид на вече защитените с противопожарни бои метални конструкции.