Firetex FX 1002


Firetex FX 1002 е еднокомпонентно тънкослойно, термонабъбващо (интумесцентно) покритие.

Описание на продукта