Firetex FX 2002


Firetex FX 2002 е еднокомпоненетно тънкослойно, термонабъбващо (интумесцентно) покритие     

Описание на продукта