Firetex FX 2004


Firetex FX 2004 е огнезащитно покритие , разработено за полагане с безвъздушен спрей в заводски условия (in shop) за защита на структурна стомана до 30 минути.

Описание на продукта