Firetex FX 5120


Firetex FX 5120 е огнезащитно, термонабъбващо (интумесцентно) покритие на водна основа, разработено за защита на структурна стомана до 120 минути.

Описание на продукта