Firetex M 90/02


Firetex M 90/02 е дебелослойно двукомпонентно епоксидно термонабъбващо (интумесцентно) покритие без съдържание на разтворители.

Описание на продукта