"Осрам"- Пловдив


"Осрам"- Пловдив - доставка и полагане на антикорозионна защита(АКЗ) и огнезащита - 3 500 м2