Летище Варна - нов терминал

Летище Варна- нов терминал - доставка на АКЗ и ОГНЕЗАЩИТА - 11 000 м2